อิเล็กโทรนิคเกจ

ELECTRIC CONTACTOR GAUGE ( GAUGE WITH SWITH CONTACT ) เกจที่มีสวิทช์ตัดต่อวงจรไฟฟ้า เพื่อการเปิด-ปิด ของหน้าสัมผัส
( contact ) ทำงานโดยอาศัยอำนาจแม่เหล็กไฟฟ้าช่วยในการเปิด-ปิดหน้าสัมผัส ในการตัดต่อวงจรไฟฟ้า เช่น เปิด-ปิด การทำงานของ วงจรควบคุมมอเตอร์ ควบคุมวงจรปั้มน้ำ
โดยอาศัยแรงดันของระบบเป็นตัวคอนโทรล

Showing all 6 results