เกจวัดความดันต่าง

(differential gauge) ( magnehilic gauge ) DWYER SAILSORS SAFEGAUGE เกจวัดสำหรับแรงดันที่มีความต่างระหว่าง ห้อง หรือ ระดับแรงดันภายในท่อ มีค่าบวกลบ สำหรับงานประเภท
ความดันท่อดัก
ห้องผ่าตัด
ตรวจวัด filter
ห้องคลีนรูม

Showing all 2 results