การใช้งานเกจวัดแรงดันที่เหมาะสมควรต้องมีลักษณะอย่างไร
การใช้งานเกจวัดแรงดันที่เหมาะสมควรต้องมีลักษณะอย่างไร

เมื่อพูดถึงอุปกรณ์ในการทำงานแวดวงอุตสาหกรรมเลือกใช้ คงปฏิเสธไม่ได้เลยว่า “เกจวัดแรงดัน” มีความสำคัญอย่างมาก เพราะช่วยให้การทำงานได้รับคุณภาพที่ดีมากขึ้น ผลงานออกมาไม่มีปัญหา ทว่าการใช้งานที่เหมาะสมควรต้องมีลักษณะอย่างไร และเพื่อให้เกิดความเข้าใจกันที่สุด การศึกษาอย่างละเอียดมีความจำเป็นอย่างมากโดยเฉพาะคนที่เพิ่งเข้าสู่วงการใช้งานอุปกรณ์

ลักษณะของการใช้งานเกจวัดแรงดันที่เหมาะสม

ดูจากความต้องการใช้งานของเรา
แน่นอนว่าการใช้งานเกจวัดแรงดันนั้นเราจำเป็นต้องดูจากความต้องการของเราด้วยว่าจะเอาไปใช้กับงานประเภทไหน เพื่อให้การเลือกอุปกรณ์ตอบโจทย์มากที่สุด ยกตัวอย่าง ถ้านำไปใช้ในงานประเภทลม หรือน้ำก็ควรต้องเลื อกที่เป็นย่านวัดต่ำ ค่าแม่นยำ หรือถ้าใช้ในงานประเภทน้ำมันก็ควรต้องเลือกอุปกรณ์ที่มีช่วงวัดสูง หรือถ้าใช้งานในวัดสารเคมี กรดก็ควรเลือกอุปกรณ์โดยดูจากวัสดุที่แข็งแรงทนทาน เป็นต้น
ดูขนาดของหน้าปัดที่เราต้องการ
นอกจากเรื่องของความต้องการใช้ประเภทงานที่ใช้แล้ว ก็ต้องไม่ลืมที่จะดูเรื่องของขนาดหน้าปัดที่เราต้องการด้วย เพราะลักษณะของหน้าปัดจะอยู่ในรูปวงกลม และมีเข็มชี้ มีตัวเลข แน่นอนว่าเราต้องเลือกขนาดที่ได้มาตรฐานต่อการทำงานเองที่ปกติแล้วจะมีให้เลือกตั้งแต่ 1-1/2 นิ้ว, 2 นิ้ว 2-1/2 นิ้ว, 3 นิ้ว 3-1/2 นิ้ว, 4 นิ้ว ไปถึงขนาดหน้าปัด 6 นิ้ว อาจจะต้องดูพื้นที่ที่จะติดตั้งด้วยว่ามีความกว้างใหญ่เท่าไหร่ หน้าปัดแบบไหนจะเหมาะสม
เลือกประเภทที่สนใจใช้งาน
ประเภทของเกจวัดแรงดันนั้นมีให้เลือกหลากหลาย ไม่ว่าจะ รูปแบบอนาล็อก ที่จะแย่งออกเป็นแบบปกติที่มีราคาถูก แต่รับการสั่นสะเทือนสูงไม่ได้ หรือแบบที่มีน้ำมัน คือจะมีความทนทานมากกว่า สามารถรับแรงสั่นสะเทือนได้ดีเพราะน้ำมันซับแรงทำให้เข็มอ่านค่าไม่หักกลางคัน กับอีกรูปแบบคือดิจิตอล ที่จะมีราคาสูงกว่า แม่นยำมากกว่า บางรุ่นสามารถสั่งการผ่านคอมพิวเตอร์ได้ด้วย
อย่าลืมให้ความสำคัญฟังก์ชันพิเศษ
สุดท้ายคือการใช้งานฟังก์ชันพิเศษที่ในอยู่ภายในอุปกรณ์เกจวัดแรงดัน เช่น ระบบล็อคด้วยรหัสพิเศษ หรือความสามารถในการป้องกันแรงสั่นสะเทือนสูง ฯลฯ ซึ่งจะช่วยให้การทำงานของเราผ่านไปได้อย่างราบรื่นดีที่สุด เพิ่มความสะดวกสบายไม่ต้องมาคอยดูแลมาก
เอาเป็นว่าการใช้งานเกจวัดแรงดันต่อจากนี้ไปคงจะตอบโจทย์ทั้งต่อตัวผู้ทำงานเอง และงานที่ต้องดำเนินต่อไป ซึ่งการเลือกที่ดีที่สุดย่อมส่งผลในระยะยาว ไม่ต้องมาเป็นกังวลที่งานอาจจะเสียหายได้ ดังนั้น ใครที่เลือกใช้งานอุปกรณ์นี้แล้วต้องไม่ลืมที่จะใส่ใจเรื่องการเลือก การเห็นความสำคัญด้านต่าง ๆ เหล่านี้ก่อน

X