เซนเซอร์วัดความดัน

pressure transmitter เพรสเชอร์ทรานสมิเตอร์ เครื่องมือวัดความดันแปลงและส่งสัญญาณออกมา
เป็นกระแสตรง 4-20 mA การวัดและส่งสัญญาณแรงดันเป็นหน้าที่สำคัญในระบบตรวจสอบและควบคุมปั้มหรือแหล่งจ่ายแรงดัน

Showing all 4 results