เกจอิเลคโทรนิค ตัวเรือนเป็นเกจสแตนเลสกับระบบไฟฟ้าเพื่อใช้ในการตัดต่อไฟฟ้า
ส่งสัญญาณกระแสไฟฟ้า ( mA) output ของ E-GAUGE นั้น
ระบบคือการส่งสัญาณในรูปแบบกระแส mA
และรูปแบบสวิตส์ปกติเปิด NO สวิตส์ปกติปิด NC เพื่อนำไปใข้ในการคอนโทรลระบบมอเตอร์
หรือปั้มน้ำ
ระบบการ set ค่าจะใช้ข้อมูลป้อนทาง computer เพื่อกันความผิดพลาดในหน้างาน
ระบบใช้ไฟฟ้า 24DC

Showing all 1 result