เกจวัดความดันต่าง Differential gauge (SAFEGAUGE)

เกจวัดความดันต่าง
(differential gauge) ( magnehilic gauge ) #DWYER #SAILSORS #SAFEGAUGE
เกจวัดสำหรับแรงดันที่มีความต่างระหว่าง ห้อง หรือ ระดับแรงดันภายในท่อ มีค่าบวกลบ สำหรับงานประเภท
ความดันท่อดัก
ห้องผ่าตัด
ตรวจวัด filter
ห้องคลีนรูม

Tags:
X