เหตุผลที่ต้องเลือกใช้ “pressure gauge” ในโรงงานอุตสาหกรรม

เหตุผลสำคัญที่โรงงานอุตสาหกรรมจำเป็นต้องใช้ pressure gauge

เมื่อพูดถึงอุปกรณ์สำคัญในที่มีใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมแล้ว หนึ่งในนั้นที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือ “pressure gauge” แต่กระนั้นสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งเคยได้ยินชื่อ จนเกิดความสงสัยขึ้นมาว่าเป็นเพราะอะไร ทำไมต้องเลือกใช้งานด้วย และเพื่อให้เข้าใจตรงกันชัดเจน จึงขอหยิบเอาเหตุผลที่สำคัญมาบอกต่อ พร้อมแล้วตามไปศึกษากันเลย

เหตุผลที่ต้องเลือกใช้ “pressure gauge” ในโรงงานอุตสาหกรรม

ก่อนอื่นอธิบายถึงสิ่งนี้เล็กน้อย pressure gauge มีชื่อเรียกเป็นภาษาไทยว่า “เกจวัดแรงดัน” ปัจจุบันมีให้เลือกใช้งานทั้งในรูปแบบดิจิทัล และแบบอนาล็อก มีลักษณะโครงสร้างเป็นวงกลมคล้ายหน้าปัดนาฬิกา มีตัวเลข เข็ม และขีดหน่วยวัดค่าต่าง ๆ ส่วนด้านท้ายจะมีข้อต่อเกลียวไว้ให้ด้วย หรือบางรุ่นก็จะเป็นฐานเพื่อเอาไว้เชื่อมกับอุปกรณ์ที่ต้องการวัด แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

  • ช่วงแรงดันปกติ Pressure gauge เช่น (0-10Bar)(0-140psi)
  • ช่วงติดลบหรือสูญญากาศ Vacuum gauge เช่น (-760mmhg-0bar)
  • ช่วงติดลบหรือสุญญากาศ ถึงช่วงแรงดันปกติ Compound gauge เช่น (-760 mmhg-5 Bar)

ซึ่งเหตุผลที่โรงงานอุตสาหกรรมจำเป็นต้องมีเพราะว่า pressure gauge สามารถใช้เพื่อควบคุมรงมถึงวัดค่าแรงดันสูง – ต่ำที่มีอยู่ในอุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องจักรต่าง ๆ เมื่อเปิดเครื่องทำงาน โดยที่ผู้ควบคุมจะอ่านค่าหน้าปัดและรู้ถึงสถานะทำงานขณะนั้นได้เลย ช่วยควบคุมเครื่องที่กำลังทำงานให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน สิ่งที่วัดก็จะเป็นเกี่ยวกับของเหลว ก๊าซ ซึ่งอยู่ในระบบท่อ หรือพื้นที่เฉพาะที่เก็บแรงดันไว้ สามารถระบุค่าออกมาได้เลย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่น และการสั่งซื้อความสามารถด้วยว่าเป็นแบบใด บางรุ่นก็จะสามารถวัดได้ทั้งความดันและแปลงค่าความดันออกมาเกิดเป็นสัญญาณทางไฟฟ้ามาตรฐาน

หน่วยวัดความดันที่นิยมใช้ และเจอได้บ่อย ๆ ที่ควรรู้

แน่นอนว่าด้วยโรงงานอุตสาหกรรมมีเครื่องจักรมากมายหลายประเภท และบางเครื่องก็มีของเหลว มีก๊าซที่ต้องวัดและใช้ pressure gauge จึงจำเป็นต้องศึกษาเกี่ยวกับหน่วยวัดความดันที่มีอยู่ด้วย บอกเลยว่าที่เลือกมานี้นิยมใช้และเจอได้บ่อย

  • mmg หรือมิลลิเมตรปรอท
  • pa (pascal ระบบแมติก)
  • Bar บาร์ (ระบบ SI)
  • mmH2o หรือมิลลิเมตรน้ำ
  • PSI หรือปอนด์ต่อตารางนิ้ว (ระบบภาษาอังกฤษ)
  • Kgf/cm2 หรือกิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร (ระบบเมติก)

เป็นอย่างไรกันบ้าง? คงจะทำให้ใครที่มีความสงสัยกระจ่างมากขึ้นถึงเหตุผลที่เราควรเลือกใช้ pressure gauge ในโรงงานอุตสาหกรรม เพราะมีความจำเป็นจริง ๆ โดยเฉพาะชิ้นงานการผลิต ใครที่เปิดโรงงานอุตสาหกรรม มีเครื่องจักร อุปกรณ์ต่าง ๆ ยังไม่มีใช้ก็รีบไปหาซื้อจะดีกว่า ซึ่งหลังจากนี้คนที่ต้องใช้งานประจำจะอ่านค่า พร้อมใช้งานผ่านไปได้อย่างราบรื่น ไม่มีข้อสงสัยใด ๆ เกิดขึ้นอีกต่อไปแล้ว

X