ไขข้อสงสัย pressure gauge มีประโยชน์อย่างไร?
ไขข้อสงสัย pressure gauge มีประโยชน์อย่างไร?

เชื่อว่าใครที่เข่สู่แวดวงงานด้านอุตสาหกรรม ประปา หรืองานใดก็ตามที่เกี่ยวกับของเหลวทั้งหลาย ต้องเจอกับ pressure gauge หรือเกจวัดความดันใช้งาน ซึ่งบางคนก็อาจจะไม่เข้าใจ และอยากรู้ว่าสิ่งนี้มีประโยชน์อย่างไร ทำไมถึงต้องใช้งานด้วย และเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น ก็มีข้อมูลที่น่าสนใจมาบอกกล่าว เอาไปใช้งานได้จริงแน่นอน

ประโยชน์ของ “pressure gauge” เพื่อการใช้งานอย่างเข้าใจ

ต้องอธิบายก่อนเลยว่า pressure gauge หรือเกจวัดความดันจะมีให้เราเลือกใช้งานได้ทั้งแบบอนาล็อก หรือแบบดิจิตอล โดยจะมีความแตกต่างกันออกไป ซึ่งลักษณะหน้าจอจะเป็นวงกลม โดยมีตัวเลขล้อมรอบ และมีเข็มหน้าปัดที่จะคอยหมุนรอบตัวเลขเพื่อบอกค่านั้น ๆ ขณะใช้งาน ส่วนใหญ่ขนาดหน้าปัดจะมีให้เลือก ตั้งแต่ 1-1/2 นิ้ว, 2 นิ้ว, 2-1/ นิ้ว, 3 นิ้ว, 3-1/2นิ้ว, 4 นิ้ว ไปถึงขนาดหน้าปัด 6 นิ้ว ซึ่งปกติแล้วเกจวัดความดันจะแบ่งประเภทออกเป็น 3 ลักษณะ คือ
– เกจที่ใช้วัดแรงดันที่เป็นย่านค่าลบ หรือ Vacuum gauge
– เกจที่ใช้วัดแรงดันที่เป็นย่านค่าบวก หรือ General pressure gauge
– เกจที่ใช้วัดแรงดันที่เป็นทั้งค่าบวกและลบในเครื่องเดียวกัน หรือ Compound gauge
โดยเรื่องของประโยชน์ที่หลายคนอยากรู้ว่านำมาใช้เพื่ออะไร จริง ๆ แล้วก็เพื่อใช้วัดค่าของเหลวต่าง ๆ ในการทำงาน ซึ่งมักจะแตกต่างกันออกไป ซึ่งของเหลวที่ว่านี้เป็นทั้งน้ำประปา น้ำมัน ก๊าซ ลม สารเคมี ฯลฯ โดยแรงดันที่วัดนั้นจะสามารถบอกปริมาณได้ว่า ณ ขณะนั้นเป็นเท่าไหร่ เพื่อให้เรารู้ว่ามีปริมาณเพียงพอต่องานหรือไม่ ช่วยให้งานเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่ทำให้เกิดปัญหาตามมาภายหลัง ที่สำคัญช่วยประหยัดแรงงานคนไปอีก ไม่ต้องมาคอยจ้องมอง คอยติดตามตลอดเวลา เอาเวลาไปทำอย่างอื่นที่เป็นประโยชน์ต่องานเพิ่มเติมได้

แล้วจะเลือกซื้อใช้งาน pressure gauge อย่างไร?

การเลือกใช้งานนั้นต้องพิจารณาจากการเลือกประเภทที่มีของ pressure gauge ก่อน และควรนำไปใช้ให้ตรงกับงานนั้น ๆ ยกตัวอย่าง ใครที่นำไปใช้วัดน้ำ หรือลม ควรเลือกประเภทย่านวัดต่ำ ที่ความละเอียดค่อนข้างสูง ใครเอาไปใช้วัดสารกัดกร่อน สารเคมีต่าง ๆ แนะนำให้เลือกวัสดุที่แข็งแรง ทนทานต่อการสึกกร่อน หรือหากใครที่ต้องการนำไปวัดน้ำมันก็ควรเลือกแบบที่มีช่วงวัดสูง และต้องดูเรื่องงบประมาณด้วย อย่าซื้อแบบเกินตัวจนเกินไป รวมถึงดูเรื่องคุณลักษณะต่าง ๆ ที่นอกจากความสามารถในการสัดค่าแล้วก็อาจจะต้องดูเรื่องของขนาดหน้าปัด วัสดุที่ใช้ทำ ฟังก์ชันเสริมอื่น ๆ ที่ควรเลือกให้เหมาะสม อย่าง มีระบบป้องกันการสั่นสะเทือน มีระบบล็อคด้วยรหัสพิเศษ

การเลือกใช้งาน pressure gauge รวมถึงการเลือกซื้อนั้นหากต้องการสิ่งที่ดีที่สุดก็ควรต้องรู้รายละเอียดต่าง ๆ อย่างรอบคอบ ซึ่งประโยชน์ของสิ่งนี้มีมาก พร้อมช่วยให้งานดำเนินไปถึงเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ใช้งานก็คงไม่ได้แล้วจริง ๆ

X