ไดอะแฟรมเกจ (diaphragm gauge) ในอุตสาหกรรมอาหาร ยา และเคมี

ไดอะแฟรม เพรสเชอร์เกจ (diaphragm gauge) ในอุตสาหกรรมอาหาร ยา และเคมี

ในอุตสาหกรรมอาหาร ยา และเคมี ที่ต้องการความแม่นยำ พบว่ามีการใช้เกจวัดแรงดันในหลายกระบวนการ ตั้งแต่การตรวจสอบแรงดันในถังเก็บ ไปจนถึงการควบคุมแรงดันระหว่างการผลิต และกระบวนการบรรจุหีบห่อ

หัวใจหลักของอุตสาหกรรมอาหารและยา คือความสะอาดและความปลอดภัย ทำให้ขั้นตอนในการผลิตต้องใช้ วัสดุและอุปกรณ์ที่สะอาด มีมาตรฐาน อย่างเช่น การสูบส่งวัตถุดิบหรือของเหลว ควรเป็นปั๊มฟู้ดเกรดที่ดีได้มาตรฐาน HACCP, EHEDG และผลิตด้วยวัสดุสแตนเลส 316L ที่ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยา (FDA) รวมถึงการใช้ เกจวัดแรงดันสำหรับอุตสากรรมอาหาร ยา และเคมี ซึ่งอยู่ในกระบวนการผลิต ก็ต้องใช้ ไดอะแฟรมเกจ (diaphragm gauge) สำหรับ food grade  ที่มีความปลอดภัย และสะอาด ได้มาตรฐานด้วยเช่นกัน จึงจะทำให้มั่นใจได้ถึงคุณภาพความสะอาด และความปลอดภัยต่อผู้บริโภค

ข้อดีสำหรับการใช้ไดอะแฟรมเกจ (diaphragm gauge)

ไดอะแฟรมเกจ (Diaphragm pressure gauge) คือ อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่แยกของเหลวที่เราต้องการวัดความดัน ออกจากตัว pressure gauge ข้อดีสำหรับการใช้ไดอะแฟรมเกจ (diaphragm gauge) มาต่อเข้ากับ Pressure gauge ในการวัดแรงดัน จะช่วยป้องกันการปนเปื้อนจากชิ้นส่วนภายในตัว pressure gauge ปะปนมากับของเหลวที่เราวัด และปกป้องไม่ให้สารดังกล่าวเข้าไปทำอันตรายกับ pressure gauge โดยสารที่เราวัดจะสัมผัสเพียงแค่ตัวไดอะแฟรมเกจ (diaphragm gauge) ซึ่งผลิตด้วย วัสดุ food grade สแตนเลส 316L ที่มีความปลอดภัย อีกทั้งไดอะแฟรมเกจ(diaphragm gauge) ยังช่วยยืดอายุการใช้งานเกจวัดแรงดันสำหรับอุสาหกรรมที่มีการกัดกร่อนสูง อุตสาหกรรมเคมี หรือวัดความดันที่มีความหนืดสูง

ตัวอย่างการเลือกเกจวัดแรงดันให้ตรงตามการใช้งาน

ดังนั้นเราจึงต้องเลือก เกจวัดแรงดัน และ ไดอะแฟรมเกจ ( diaphragm gauge ) ให้เหมาะสมกับการใช้งานตัวอย่างเช่น

1.งานประปา จะมีส่วนประกอบของ คลอรีน ( chloride )ทำให้เราต้องเลือกใช้ เกจวัดแรงดัน diaphragm gauge ที่สามารถทนต่อคลอรีนได้ ได้แก่ วัสดุประเภท  Tantalum Teflon Hastelloy เพื่อความทนทานในการใช้งานและทนการกัดกร่อนต่อคลอรีน

2.งานอาหาร น้ำผลไม้ การเลือกใช้ เกจวัดแรงดัน (diaphragm gauge ) เราจะเลือกใช้ สแตนเลส มาตรฐานฟู้ดเกรด ทำให้มั่นใจได้ว่าเมื่อรับประทานอาหารที่ถูกบรรจุอยู่ภายใน

X