DIAPHRAGM GAUGE สำหรับงานเคมี อาหาร สารเคมีที่มีการกัดกร่อน

ไดอะแฟรมเกจ
DIAPHRAGM GAUGE สำหรับงานเคมี อาหาร สารเคมีที่มีการกัดกร่อน
ของไหลที่มีสารแขวนลอยปะปน แก็สคลอรีนของงานปะปา งานที่มีอุณหภูมิสูง
(sanitary diaphragm) (pp diaphragm) ( vacuum diaphragm) (chemical diaphragm gauge ) (capsule diaphragm gauge)

X