ELECTRIC CONTACTOR PRESSURE GAUGE
Previous page

อิเล็กโทรนิคเกจ หรือ เกจวัดแรงดัน แบบสวิตซ์คอนแทค
ELECTRIC CONTACTOR GAUGE ( GAUGE WITH SWITH CONTACT ) เกจที่มีสวิทช์ตัดต่อวงจรไฟฟ้า เพื่อการเปิด-ปิด ของหน้าสัมผัส ( contact ) ทำงานโดยอาศัยอำนาจแม่เหล็กไฟฟ้าช่วยในการเปิด-ปิดหน้าสัมผัส ในการตัดต่อวงจรไฟฟ้า เช่น เปิด-ปิด การทำงานของ วงจรควบคุมมอเตอร์ ควบคุมวงจรปั้มน้ำ โดยอาศัยแรงดันของระบบเป็นตัวคอนโทรล

Filter

แสดงทั้งหมด 6 ผลลัพท์

Sort by:
X