เกจวัดแบบดิจิตอล

digital gauge
หน้าจอ LCD 6 SEGMENT สามารถอ่านค่าได้ละเอียดชัดเจน เลือกได้ถึง 5 หน่วย
( bar kg/cm2 PSI Mpa Kpa )
ย่านการวัดตั้งแต่ -1…700 bar
ความเที่ยงตรง 0.25%

Showing all 4 results